Facebook Facebook Instagram Youtube

60 lat Huty Warszawa


 

60 lat produkcji Huty Warszawa 1957-2017

Początki
29 kwietnia 1957 r. uruchomiono w Hucie Warszawa pierwszy piec elektryczny o pojemności 5 ton. Popłynęła pierwsza stal. Ten moment wyznaczył datę narodzin przemysłu hutniczego w Warszawie.

W 1958 r. uruchomiono Stalownię i Kuźnię. W latach 60 ruszyły kolejno: Walcowania Zgniatacz, Ciągarnia, Walcownia Gruba i Walcownia Drobna, Walcownia Zimnej Taśmy, Walcownia Średnio Drobna.

Rozwój
W latach `70 XX wieku Huta Warszawa staje się największym producentem stali jakościowych w Polsce. Zatrudnia 10 tys. pracowników. Skąd wziąć w Warszawie hutników? Początkowo przyjeżdżają z tak zwanego „starego hutnictwa” na południu Polski. Ale to tylko 7% załogi. Reszta uczy się zawodu. Przy Hucie powstaje szkoła zawodowa, potem filia Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wokół Huty rozrasta się dzielnica Bielany, powstają osiedla, w których mieszkają rodziny hutnicze. Już w 1957 r. grupka entuzjastów zakłada Hutniczy Klub Sportowy „Hutnik” przy ul. Marymonckiej. Działa on do dziś na tym samym terenie, zarządzanym przez spółkę miejską „Aktywna Warszawa”.

Lata `80
W gorącym sierpniu 1980 r., jako pierwszy zakład w stolicy Huta Warszawa ogłasza strajk. Warszawscy hutnicy solidaryzują się z robotnikami z Wybrzeża. Strajkujących odwiedza młody ks. Jerzy Popiełuszko, skierowany do Huty przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Odprawia Mszę świętą na terenie zakładu. Robotnicy Huty Warszawa stawiają prowizoryczny ołtarz z drewnianym krzyżem, który nadal stoi za bramą zakładu. Hutnicy do dnia dzisiejszego pełnią honorową straż przy Jego grobie.

Międzywydziałowy Komitet Strajkowy przekształca się w Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych. 20 kwietnia 1981 r. w kościele św.  Stanisława Kostki biskup warszawski Zbigniew Kraszewski dokonuje aktu uroczystego poświęcenia sztandaru związkowego zakładowej „Solidarności”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. oddziały ZOMO wkraczają na teren Huty. Związkowcy „Solidarności” zostają aresztowani i postawieni przed sądem w trybie doraźnym. Dzięki postawie obrońców większość oskarżonych zostaje oczyszczona z zarzutu złamania przepisów o stanie wojennym.

Transformacja
W 1992 r., jako pierwszy zakład hutniczy w Polsce, Huta Warszawa zostaje sprywatyzowana. Inwestorem jest włoski koncern Lucchini. Nie obywa się bez napięć – w 1994 r. Huta przeżywa 47-dniowy strajk okupacyjny. Dzięki cierpliwym negocjacjom i mediacji arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego i Jacka Kuronia strajk zostaje zakończony podpisaniem nowoczesnego porozumienia zakładowego.

Modernizacja
Rozpoczyna się modernizacja: w 1997 r. rusza nowa Stalownia wybudowana nakładem100 mln €.

W 2005 r. warszawska Huta zostaje przejęta przez europejski koncern stalowy Arcelor, który po roku łączy się z Mittal Steel. Od tej chwili warszawska Huta staje się częścią największego producenta stali na świecie – ArcelorMittal.

Ruszają kolejne inwestycje, tym razem wybudowana za 90 mln € nowa Walcownia. która rozpoczyna produkcję w 2008 r. Jest to jedna z najnowocześniejszych walcowni w Europie. Równolegle zamykane są stare wydziały produkcyjne.

Związki zawodowe
Od 1994 r. współpraca między organizacjami związkowymi a kolejnymi zespołami zarządzającymi przedsiębiorstwem przebiega bez zakłóceń. Problemy i spory są rozwiązywane drogą negocjacji, czasem trudnych, ale stronom udaje się zawsze znaleźć wspólny język. Podstawową zasadą jest partnerstwo i poczucie odpowiedzialności za firmę. W 2011 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Huta otrzymuje nagrodę „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Nowoczesna sześćdziesięciolatka
Huta ArcelorMittal Warszawa w 2017 r. jest jedną z najnowocześniejszych mini hut w Europie i śmiało konkuruje na międzynarodowym rynku stalowym.

Jej 500-osobowa załoga składa się ze znakomitych fachowców. Jej nowoczesna baza techniczna to Stalownia, Walcownia i Wykańczalnia, które wytwarzają ponad 570 tys. ton stali rocznie w 500 różnych gatunkach. Części z nich nie potrafi wyprodukować żadna inna huta w Polsce.

Jako sześćdziesięciolatka z doświadczeniem Huta ceni bezpieczeństwo i równowagę. W 2015 i 2016 r. w ArcelorMittal Warszawa nie zdarzył się ani jeden wypadek przy pracy. Dzięki przeprowadzonej modernizacji emisja pyłów na tonę stali została zredukowana o 90%.

Jako sześćdziesięciolatka nowoczesna Huta dba o segregowanie śmieci. Ponad 95% odpadów powstających przy produkcji stali trafia do odzysku, w tym 65% do recyklingu. Sama Huta jest w istocie ogromnym zakładem recyklingu; rocznie zamienia ponad 600 tys. ton złomu w stal wysokiej jakości.

Tradycja
Mimo tylu przemian i „liftingów” sześćdziesięcioletnia Huta ArcelorMittal Warszawa nie wstydzi się swego wieku. Pamięta o swoich korzeniach i tradycji. Wiele organizacji społecznych powstałych dziesiątki lat temu funkcjonuje nadal. W jej gościnnych murach spotykają się wędkarze i turyści zrzeszeni w PTTK, a chluba Huty, czyli Klub Honorowych Dawców Krwi ma ponad 100 członków. Przez 60 lat hutnicy oddali ponad 16 ton krwi. Działają dwa kluby emerytów i dwa stowarzyszenia byłych hutników.

W latach młodości Huta chętnie zapraszała artystów. Jednym z efektów ich pracy jest stojąca do dziś przed wejściem do biurowca metalowa postać kobiety z różą w ręku. Autorka, Teresa Brzóskiewicz, nadała jej tytuł „Warszawianka”, ale załoga Huty nazywa ją Hutnicza Nike. Huta artystów wspiera do dziś. Udostępnia im hale na zdjęcia filmowe, plenery fotograficzne, działania teatralne. Najnowszym dziełem jest niezwykła fotografia, wykonana przez Kubę Bąkowskiego, uznanego artystę wizualnego, który zarejestrował świetlne linie „narysowane przez kaskaderów skaczących z wieży ciśnień. Pokazano ją na wystawie pt. „Villa Stryalight” w Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) Zamek Ujazdowski.

Współpraca ze społecznością lokalną
Co roku Huta organizuje Dni Otwarte i zaprasza warszawiaków do zwiedzania swoich hal produkcyjnych i oglądania, jak produkuje się stal w XXI wieku. Huta wspiera też wiele lokalnych imprez artystycznych i sportowych (Bieg Chomiczówki, Stypendia dla Młodych sportowców, spektakle w Bielańskim Ośrodku Kultury, działania w Mediatece, Festiwal Filmowy Up to 21). Huta wspiera także Bielański Oddział Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Od 20 lat pomaga Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Dziadka Lisieckiego.

Ewa Karpińska