Facebook Facebook Instagram Youtube

Znaki promocyjne


Na użycie poniższych znaków graficznych oraz ich modyfikacj:

należy uzyskać pisemną zgodę Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Kontakt:
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
ul. S. Żeromskiego 29
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 318
e-mail: bielany.wkp@um.warszawa.pl