Facebook Facebook Instagram Youtube

Poprzednie edycje


 

2015

2016

2017

2018

2019

kwota przeznaczona na budżet partycypacyjny

 

1 548 410 zł

 

3 389 365 zł

 

7 527 000 zł

 

7 527 000 zł

 

7 527 000 zł

 

liczba złożonych projektów

 

106

 

186

 

192

 

202

 

 

195

 

liczba projektów dopuszczonych do głosowania

 

 

46

 

137

 

135

 

144

 

133

 

 

 

liczba wybranych projektów

 

 

9

 

48

 

70

 

91

 

83

 

 

 

koszt wybranych projektów

 

 

1 545 373 zł

 

3 266 180 zł

 

6 946 852 zł

 

7 422 678 zł

 

 

7 066 479 zł

 

 

 

frekwencja  w liczbach

 

 

6 381 osób

 

14 352 osoby

 

10 227 osób

 

 

10 052 osoby

 

7 694 osoby