Facebook Facebook Instagram Youtube

Rada Seniorów Dzielnicy Bielany


Rada Seniorów

 

W dniu 7 września 2018 r., Rada Seniorów Dzielnicy Bielany - kadencja 2018-2021, zebrała się na pierwszym roboczym spotkaniu, w czasie którego dokonano wyboru władz Rady.

 

SKŁAD RADY SENIORÓW DZIELNICY BIELANY – KADENCJA  2018-2021

L. p.

imię i nazwisko

funkcja

1.

Krystyna ŻEBROWSKA

PRZEWODNICZĄCA RADY

2.

Grażyna LEWIŃSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Zygmunt MORAWSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

4.

Andrzej STREJLAU

RZECZNIK PRASOWY RADY

5.

Jadwiga BORKOWSKA

CZŁONEK RADY

6.

Ewa MAŃKOWSKA

CZŁONEK RADY

7.

Romana NAWARA

CZŁONEK RADY

8.

Alina RYBICKA

CZŁONEK RADY

9.

Ewa SZEMIŃSKA-MORSAKOWSKA

CZŁONEK RADY

10.

Jolanta WÓJCIKIEWICZ

CZŁONEK RADY

11.

Bożena ŻEBROWSKA

CZŁONEK RADY

12.

Irena KOMOREK

SEKRETARZ RADY

 

Przedstawicielką Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, do Warszawskiej Rady Seniorów, wybrana została p. Renata Teresa Banasiak.