Facebook Facebook Instagram Youtube

Oceń pracę Urzędu


ANKIETA OCEŃ PRACE URZĘDU

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wyrażenie swoich opinii na temat obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy. Prosimy o odpowiedź na pytania zawarte w poniższym formularzu.

W jakiej formie kontaktował/a się Pani/Pan z urzędem?: *
Jaką sprawę załatwiał/a Pani/Pan ostatnio w naszym urzędzie? (inna sprawa): *
Jeśli inne, jakie:

Skąd uzyskał/a Pani/Pan informację do kogo zwrócić się, aby załatwić sprawę (inne)?: *
inne:

Czy oznakowanie na salach obsługi uważa Pani/Pan za czytelne i zrozumiałe (inna odpowiedź)? *: *
inne:

Podczas załatwianej przez Pana(ią) sprawy pracownik urzędu był (inna odpowiedź) *: *
inne:

Czy podczas załatwiania sprawy udzielono Pani/Panu, w sposób zrozumiały i wyczerpujący potrzebnych informacji, w tym informacji o terminach załatwienia sprawy, opłatach, wymaganych dokumentach (inna odpowiedź) *: *
inne:

Jak Pani/Pan ocenia warunki, w jakich w urzędzie przyjmowani są klienci (jeśli należy je poprawić dlaczego Pani/Pan tak sądzi)? *: *
inne:

Co Państwa zdaniem należałoby usprawnić, aby urząd był bardziej przyjazny dla klienta?: *

Zabezpieczenie antyspamowe (proszę wpisać wynik): *