Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


6 maja 2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym [1]

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej w dniu: 24.02.2021 r. i 8.03.2021 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk 193.01) w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.
  5. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Dzielnicy  Bielany  m.st.   Warszawyw  sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielanym.st. Warszawy za 2020 rok. (Druk Nr 190.01)
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zakończenie posiedzenia Komisji.           

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

                                                                                                                               Wojciech Borkowski

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  -  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Maciej Sotomski - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielanym.st. Warszawy[1]Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania: