Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


29 kwietnia 2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólne posiedzenie z Komisją: Kultury i Promocji oraz Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

5 maja 2021 r. (środa) o godz.17.00

(wspólne posiedzenie z Komisją: Kultury i Promocji oraz  Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

 

                                                Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

 

Proponowany porządek obrad

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji  w dniu: 18.02.2021 r., 08.03.2021 r. i 13.04.2021 r.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021 (Druk 193.01).
5.    Sprawy różne, korespondencja.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

      

 

                                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                                      Komisji Budżetu i Inwestycji
                                                                                                                Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                                                                 Marcin Włodarczyk

 

 

Zaproszeni goście

Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: