Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


29 kwietnia 2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólne posiedzenie z Komisją: Budżetu i Inwestycji oraz Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Porządek posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

5 maja 2021 r. ( środa) o godz.17.00

(wspólne posiedzenie z Komisją: Budżetu i Inwestycji oraz Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji w dniu: 11.04.2019 r. i 11.03.2021 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021 (Druk 193.01) w zakresie kultury i promocji.
5. Sprawy różne, korespondencja.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

                  Przewodnicząca
         Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                     Ewa Turek

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: