Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
20 listopada 2019

[Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2021 r.]

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów**. Mieszkańcy, bezpłatnie i bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, w dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Informujemy, że od opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za lata 2019-2021 została udzielona bonifikata w wysokości 98 % na podstawie uchwały nr XXVIII/835/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3888) oraz uchwały nr XLVI/1411/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2591

Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce – ponad 447 tysięcy. W stolicy wydano już zaświadczenia odnośnie 43% nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy.

Jeżeli otrzymałeś już zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości:

  • zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą w Urzędzie Dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta)
  • po otrzymaniu informacji o wysokości należności, wnieś opłatę, dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności
  • złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej
  • jeżeli wcześniej wniosłeś opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r. nadpłata zostanie zwrócona (na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy)

Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia:

  • zaświadczenia wydawane są sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku
  • nie masz powodu do obaw, zachowujesz prawo do bonifikaty, bez względu na datę otrzymania dokumentu, masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
  • jeżeli nieruchomość jest już na liście przekształconych nieruchomości - poczekaj na dokument, nie musisz płacić za użytkowanie wieczyste w 2020 r.

Sprawdź, które nieruchomości zostały już przekształcone

** Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Dz. U. poz. 1716 

!!! WAŻNE !!!

Lista budynków dla których zostało wydane co najmniej jedno zaświadczenie znajduje się w załączeniu.

Więcej infoirmacji na stronie - https://warszawa19115.pl/przeksztalcenia

Galeria
Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności