Facebook Facebook Instagram Youtube

Zarząd dzielnicy


Grzegorz Pietruczuk
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 82, 22 443 47 84
Andrzej Malina
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 91
Włodzimierz Piątkowski
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 85
Katarzyna Potapowicz
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 83
Marek Sitarski
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 86