Facebook Facebook Instagram Youtube

Środowisko i ekologia


Środowisko i ekologia

Dzielnica Bielany zajmuje powierzchnię ponad 3200 ha i położona jest na lewobrzeżnych tarasach Wisły, które oddzielone są od wysoczyzny polodowcowej malowniczą, dochodząca do kilkunastu metrów wysokości, Skarpą Warszawską.

Znaczną część (64,2%) powierzchni dzielnicy stanowią tereny zieleni (lasy, parki, zieleńce, ogródki działkowe, zieleń towarzysząca osiedlom mieszkaniowym, uprawy rolnicze itp.). Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe, harmonijne połączenie ukształtowania terenu ze znajdującą się tu roślinnością, Bielany różnią się od innych dzielnic warszawskich.


Najcenniejszym przyrodniczo obiektem jest rezerwat przyrody Las Bielański ze szczególnie bogatym światem ptaków i owadów. Las i Park Młociński, Las Lindego i Las Bemowski, piękne parki: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna, Bielany III, przy ul. Perzyńskiego i przy ul. Aspekt, zieleńce i skwery decydują o charakterze dzielnicy i swoim urokliwym wdziękiem w każdej porze roku, przyciągają mieszkańców całej Warszawy.

Dość rozwinięta sieć dużych, nowoczesnych, posiadających atesty i spełniających normy bezpieczeństwa placów zabaw, również umożliwia najmłodszym bielańczykom kontakt z przyrodą.
 

Zdjęcia Lasu Bielańskiego


Taki odbiór dzielnicy przez warszawiaków zobowiązuje władze Bielan do wytężonego wysiłku i troski o środowisko naturalne. Pielęgnacja zieleni miejskiej, utrzymanie czystości na terenach będących we władaniu m. st. Warszawy, utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych i ogólnodostępnych ujęć wody pitnej oraz edukacja ekologiczna to zasadnicze zadania, na jakie przeznaczane są środki finansowe z budżetu dzielnicy.