Facebook Facebook Instagram Youtube

Załatw sprawę w urzędzie


 
 
Procedury, druki i informacje
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 czynne 24/7,
www.warszawa19115.pl, tel. 19115
 
Sprawy podatkowe zostały scentralizowane i przeniesione z dzielnicy do Centrum Obsługi Podatnika (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa).

Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Centrum Obsługi Podatnika (COP), ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa,
tel. 22 443 09 00, 22 443 09 01, 519 066 098, 514 603 566, 509 647 711, 22 325 91 41, 22 325 91 42, 22 443 99 91
mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl
Więcej informacji: http://bielany.waw.pl//page/1185,podatki.html
 

URZĄD DZIELNICY BIELANY

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

tel. (+48) 22 443 46 90
tel. (+48) 22 443 46 91
tel. (+48) 22 443 46 94


 • Wnioski w CEIDG - rejestracja, zmiany, zamykanie działalności gospodarczej
tel. (+48) 22 443 46 96
tel. (+48) 22 443 46 95
 • Zezwolenia na sprzedaż/ podawanie alkoholu
tel. (+48) 22 443 47 02
 • Bielański Integrator Przedsiębiorczych

SPRAWY SPOŁECZNE I ŚWIADCZENIA

tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 257
 • Sekretariat
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 169; 42 168; 42 167
 • Polityka senioralna, przeciwdziałanie uzależnieniom, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z OPS Bielany, Bielańskim Środowiskowym Domem Samopomocy, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną,
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 259; 42 260; 42 266; 42 269; 42 268 lub 42 257
 • Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 263
 • Karta Dużej Rodziny
tel. (+48) 22 443 47 00 wew.  42 260; 42 261 lub 42 265
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” 
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 259; 42 260; 42 266; 42 268 lub 42 257
 • Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 261 lub 42 265
 • Świadczenie „Dobry Start”
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 261 lub 42 265
 • Świadczenie wychowawcze „500+”

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

www.warszawa19115.pl,  tel. 19115

centrala (+48) 22 443 47 00
www.warszawa19115.pl
tel. 19115
 • Przydział lokali komunalnych/socjalnych
 • Dodatki mieszkaniowe/energetyczne
 • Obniżki czynszu
 • Zamiana lokali
 • Bon żłobkowy
 • Warszawska Karta Miejska
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, bonifikaty
 • Zajęcie pasa drogowego (handel, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty, prowadzenie robót)
 • Utrzymanie dróg gminnych
 • Wycinka drzew
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kartoteki budynków
 • Zmiany w ewidencji gruntów
 • Dzierżawa nieruchomości
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – warunki zabudowy
 • Pozwolenie na budowę/rozbiórkę
 • Zgłoszenie robót budowlanych

DELEGATURA BIURA ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH - BAiSO

SPRAWY KOMUNIKACYJNE

rejestracja pojazdów
tel. (+48) 22 443 48 45 
tel. (+48) 22 443 48 54
tel. (+48) 22 443 48 55
tel. (+48) 22 443 48 56
tel. (+48) 22 443 48 57

tel. (+48) 22 443 48 58
tel. (+48) 22 443 48 60

wydanie uprawnień - prawa jazdy
tel. (+48) 22 443 48 59   

 • rejestracja pojazdów
 • prawa jazdy
 • wyrejestrowanie
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

SPRAWY OBYWATELSKIE

dowody osobiste, zameldowania/wymeldowania, zaświadczenia, udostępnianie danych
tel. (+48) 22 443 48 61 
tel. (+48) 22 443 48 62  
tel. (+48) 22 443 48 63
tel. (+48) 22 443 48 64
tel. (+48) 22 443 48 72

postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych
tel. (+48) 22 443 48 50
tel. (+48) 22 443 48 52
tel. (+48) 22 443 48 53
tel. (+48) 22 443 48 67

 • dowody osobiste
 • zameldowanie/wymeldowanie
 • wydawanie zaświadczeń
 • udostępnianie danych

URZĄD STANU CYWILNEGO

tel. (+48) 22 443 99 47, 443 99 41
 • wydawanie odpisów
tel. (+48) 22 443 99 48  
 • rejestracja noworodków
tel. (+48) 22 443 99 45, 443 99 48, 443 99 44
 • rejestracja małżeństw
tel. (+48) 22 443 99 46, 443 99 42
 • rejestracja zgonów
faks (+48) 22 443 99 49  

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

tel. (+48) 22 695 73 88

paszporty