Facebook Facebook Instagram Youtube

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bielany


PREZYDIUM

  1. Bartosz Celiński - przewodniczący
  2. Aleksandra Talarek- wiceprzewodnicząca
  3. Michał Wilk - wiceprzewodniczący
  4. Marcelina Wardęcka - sekretarz
  5. Aleksandra Staniewska - skarbnik

Protokolantka: Marcelina Wardęcka


RADNI MŁODZIEŻOWEJ RADY M.ST. WARSZAWY

  1. Aleksandra Talarek
  2. Bartosz Celiński - Wiceprzewidniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

KONTAKT
Bartosz Celiński
e-mail:
celinskibartek@gmail.com
e-mail: mrbielany@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mlodziezowaradabielan/
Instagram: https://www.instagram.com/mlodziezowaradabielan/