Facebook Facebook Instagram Youtube

Przegląd wydarzeń


Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXXVI
data: 10 października 2017
plik z porządkiem obrad: iii_xxxvi_porz_1.pdf
Sesja XXXVII
data: 18 października 2017
plik z porządkiem obrad: iii_xxxvii_porz_1.pdf
Sesja XXXVIII
data: 20 października 2017
plik z porządkiem obrad: segregator1.pdf