Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Pamiętaj termin wniesienia opłaty za odpady komunalne upływa 28 marca 2020 r.
26 marca 2020

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na dotychczasowy numer indywidualnego rachunku bankowego.

W przypadku jego braku np. gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny Urzędu Dzielnicy Bielany: 53 1030 1508 0000 0005 5002 2192  (wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK).
W tytule wpłaty należy podać takie dane jak: imię i nazwisko lub nazwę i NIP zobowiązanego oraz adres nieruchomości, której dotyczy wpłata i miesiąc za jaki jest dokonywana.

Złóż deklarację do 10 kwietnia

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej jedynie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, zgodnie z instrukcją:

  • pobierz wzór deklaracji elektronicznej 
  • zapisz go na komputerze
  • otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader
  • wypełnij aktywny dokument deklaracji
  • zapisz plik na komputerze w formacie pdf -> należy to uczynić zgodnie z komunikatem Adobe Acrobat Reader, czyli wybrać opcję 'Drukuj formularz', w polu 'Drukarka' wybrać 'Microsoft Print to PDF' i zapisać na dysku.
  • prześlij jako formularz ogólny na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe.
  • wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami DM (lub DJ, DZW, DN, DH, DL)”.
  • deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego 

W przypadku gdy do właściwego Urzędu Dzielnicy przesłany zostanie tylko skan deklaracji mailem, konieczne będzie przesłanie pocztą podpisanej deklaracji, albo osobiste podpisanie deklaracji na przesłanym skanie w terminie późniejszym. Brak złożenia deklaracji nie wyłącza konieczności wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z deklaracji.

Galeria
Zobacz także:
Pozostałe aktualności