Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


WZNAWIAMY NASZE DZIAŁANIA – WOLONTARIAT W PRZEDSZKOLU MA SENS Klub Małego Wolontariusza P. 236 „Ósemeczka”
9 października 2018


Miesiąc wrzesień 2018 r. to szczególny dla nas czas, bowiem mija właśnie rok od momentu  przyłączenia się naszego przedszkola do Fundacji „Świat na Tak” oraz założenia Klubu Małego Wolontariusza P. 236 „Ósemeczka”. Po wakacyjnej przerwie, wraz z początkiem nowego roku szkolnego Klub wznowił swoje działania zważywszy na fakt, iż jednym z zadań stawianych przed przedszkolem jest kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wychowanków. Jest to dobry moment na kontynuację działań, tym bardziej, że naszym działaniom przyświeca hasło „Pomagamy, bo lubimy i chcemy”. Hasło odzwierciedla postawę całej społeczności przedszkolnej, z której to  wyłaniają się określone cechy wolontariusza - mowa oczywiście o wrażliwości i empatii. Wolontariusze „widzą i słyszą więcej”, to zaś powoduje, że „Ósemeczka” prężnie działa, świetnie odnajduje się  w  realizowaniu wielorakich działań. Harmonogram tegorocznych zadań jest bardzo zróżnicowany  i uwzględnia: niesienie pomocy rówieśnikom w trudnych sytuacjach, pomaganie osobom niepełnosprawnym, samotnym, chorym, zwierzętom, podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego oraz dzielenie się radością i uśmiechem z innymi. Poprzez wspólne działania, w tym kontynuowanie współpracy z Rodzicami stwarzamy po raz kolejny okazję do budowania świata wartości, co z pewnością znajdzie swe pozytywne efekty w postawach przedszkolaków teraz i w przyszłości.

Nasze wrześniowe przedsięwzięcia, poprzedziło spotkanie z Panią psycholog Agnieszką Grabek
i Cecylką Knedelek – bohaterką książki Joanny Krzyżanek. Stworzyliśmy warunki, w których dzieci miały możliwość wsłuchania się w słowa Pani psycholog, która przybliżyła dzieciom ideę wolontariatu, nazewnictwo z nim związane, znaczenie pomagania, bezinteresownego działania na rzecz innych oraz wyeksponowała radość jaką daje pomaganie. Książeczka pełna humoru i mądrych treści wzbudziła u dzieci ciekawość, a ponadto zainspirowała przedszkolaków do tworzenia pomysłów związanych z pomaganiem rówieśnikom, osobom dorosłym, a także zwierzętom i otaczającemu środowisku. Spotkanie było świetną okazją do kształtowania serc i umysłów naszych małych wolontariuszy – utrwalania rzeczy dobrych, właściwych, pożądanych w wolontariacie.

Wrzesień sprzyjał podejmowaniu rozmaitych działań, w tym działań z zakresu niesienia pomocy osobom potrzebującym. Zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz dzieci z Domu Dziecka nr 1 „Nasz Dom” im. M. Falskiej przy ulicy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie. Wrażliwość całej społeczności przedszkolnej, a zarazem otwartość na nowe wyzwania pozwoliła wesprzeć potrzeby dzieci. Zbiórką zostały objęte rzeczy wskazane przez Dom Dziecka. Wykaz potrzeb uwzględniał asortyment: słodycze i gry edukacyjne. Wolontariusze i darczyńcy zaświadczyli o przyjęciu postawy prospołecznej, czego dowodem było zgromadzenie i przekazanie darów dla podopiecznych. Akcja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, co skutkowało ogromnym wsparciem rzeczowym dzieci z Domu Dziecka - nic dziwnego, był to dar serca od dzieci dla dzieci.

Kolejnym podjętym działaniem, równie istotnym, było stworzenie przedszkolakom odpowiednich warunków do kształtowania postaw proekologicznych. W dniu 21 września mali wolontariusze  przyłączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. Sprzątanie zostało poprzedzone zajęciami dydaktycznymi w zakresie segregowania odpadów i recyklingu. To zaś pozwoliło dzieciom na uświadomienie konieczności dbania o środowisko, poszerzenie wiedzy ekologicznej, rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody. W pobliskim parku dzieci realizowały powierzone im zadanie. Wyposażone w rękawiczki  oraz worki zbierały i segregowały śmieci z imponującą starannością. Po akcji dzieci z dumą spoglądały na efekt swojej pracy i jawnie manifestowały swoją radość i zadowolenie z wykonanego zadania.

Reasumując warto wskazać, iż realizowane działania niosły ze sobą walory edukacyjne, które miały wpływ na osobowość i postawę małych wolontariuszy. Okazując naszą wdzięczność, serdecznie dziękujemy wolontariuszom oraz darczyńcom „małym i dużym” za włączenie się we wrześniowe zróżnicowane działania, w tym również za okazanie wrażliwości i hojności w niesieniu pomocy dzieciom.
 
Opracowanie:
Anna Trzpioła, Renata Stróżyk, Katarzyna Fidelak – Przedszkole nr 236 „Mali Odkrywcy”.

 

Galeria
Pozostałe aktualności