Facebook Facebook Instagram Youtube

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2019 R.


Jak przebiega proces budżetu partycypacyjnego?

ZGŁASZANIE POMYSŁÓW - Od 1 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

WERYFIKACJA POMYSŁÓW - Od 23 stycznia do 8 maja 2018 r.

 DYSKUSJE O POMYSŁACH - Od 26 lutego do 18 marca 2018 r.

 GŁOSOWANIE NA POMYSŁY - Od 15 do 30 czerwca 2018 r.

 WYNIKI GŁOSOWANIA - Do 13 lipca 2018 r.

 

W jaki sposób zgłosić pomysł?

Projekt możesz zgłosić na trzy możliwe sposoby:

 1. Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
 2. Osobiście w Urzędzie Dzielnicy Bielany w Wydziale Obsługi Mieszkańców, w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00
 3. Pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu formularza do urzędu)

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
z dopiskiem: „Budżet partycypacyjny 2019

 

Składamy projekty do budżetu partycypacyjnego - zasady

 1.  Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 2. Projekt musi mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji Dzielnicy Bielany lub jej jednostkom oraz być zgodny z przepisami prawa.
 3. Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Zadanie musi zostać zrealizowane między stycznie, a grudniem 2019 r.
 4. O swoim pomyśle musisz porozmawiać z sąsiadami. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę co najmniej 30 osób popierających projekt, przy czym połowa z nich musi zamieszkiwać obszar w którym składasz projekt (podział przedstawiony na mapie).
 5. Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli nie ukończyłeś 18 lat. Wystarczy, że Twój rodzic lub opiekun wyrazi na to zgodę, podpisując specjalny formularz, dostępny na naszej stronie. 
 6. Dzielnica Bielany podzielona jest na 8 obszarów lokalnych i obszar ogólnodzielnicowy (poniżej mapa). Projekty składane w obszarze lokalnym odpowiadają na potrzeby mieszkańców tylko tego obszaru. Pomysły zgłaszane w obszarze ogólnodzielnicowym kierowane są do wszystkich mieszkańców dzielnicy.
 7. Do każdego z wyznaczonych obszarów przydzielona została kwota budżetu, w zależności od liczby osób zamieszkujących dany teren (mapa poniżej). Wartość projektu nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dany obszar.
 8. Projekt musi spełniać warunek ogólnodostępności, co oznacza, że z jego efektów będzie mogła korzystać jak najszersza grupa osób. Zgodnie z zasadą wypracowaną przez dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego projekty  inwestycyjne są ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, obiekt jest udostępniony wszystkim zainteresowanym mieszkańcom przez cały czas eksploatacji obiektu, co najmniej 30 godz. w tygodniu, w godz. 8.00–22.00 z uwzględnieniem weekendów. Projekty tzw. „miękkie”  są ogólnodostępne pod względem całości działań prowadzonych w przestrzeni publicznej, skierowanych do wszystkich mieszkańców, pod warunkiem  przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji /w tym strony www Urzędu Dzielnicy/ oraz realizacji projektu w godzinach umożliwiających udział w nim zainteresowanym.

 

   

Termin zgłaszania pomysłów

Formularz z opisem pomysłu i potrzebnymi załącznikami możesz zgłosić od 1 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

Jak wypełnić formularz?

Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola.

 1. Wpisz swoje dane kontaktowe, adres e-mail lub numer telefonu. Pracownicy urzędu będą kontaktowali się z Tobą podczas weryfikacji projektu.
 2. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała.
 3. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój pomysł.
 4. Zastanów się nad charakterem pomysłu. Czy jest to pomysł lokalny czy ogólnodzielnicowy?
 5. Określ lokalizację. Twój pomysł powinien być zlokalizowany na terenie należącym do m.st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy Bielany zdecydował, że możliwe będzie też zgłaszanie projektów na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich. Więcej na ten temat przeczytasz na naszej stronie internetowej www.bielany.waw.pl, w zakładce budżet partycypacyjny. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
 6.  Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój pomysł.
 7. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji pomysłu.
 8. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł i z jakich działań będzie się składał. Jeżeli dokładnie przedstawisz swój pomysł, urzędnicy będą mogli zrozumieć jego cele oraz planowany sposób realizacji.
 9.  Uzasadnij potrzebę realizacji pomysłu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować.
 10. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładowego cennika działań na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto. Jeżeli nie potrafisz dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, nie przejmuj się – podane przez Ciebie kwoty zweryfikują pracownicy urzędu dzielnicy oraz jednostek miejskich, którzy merytorycznie zajmują się takimi działaniami.
 11. Oszacuj koszt utrzymania pomysłu w kolejnym roku. Zastanów się, czy zaproponowane przez Ciebie działania będą wymagały utrzymania, sprzątania, konserwacji w następnym roku.
 12. Dołącz listę poparcia. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Zbierz 30 podpisów od osób, które popierają realizacją Twojego pomysłu. Co najmniej 15 osób spośród nich musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym). Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.
 13. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które mogą ciekawie zaprezentować Twój pomysł.

Zgłoś pomysł! Możesz zgłosić dowolną ich liczbę i dla dowolnej dzielnicy; niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

Źródło: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Co dalej?

Pracownicy urzędu sprawdzą czy zgłosiłeś(-łaś) pomysł prawidłowo. Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie (3 dni robocze).

Będziemy także organizowali spotkania, na których autorzy projektów zaprezentują swoje pomysły. Jeśli zgłosiłeś projekt, Twoja obecność jest obowiązkowa. O swoim pomyśle możesz opowiedzieć osobiście lub wskazać swojego przedstawiciela.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z dzielnicowym koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego lub skorzystać z dyżurów konsultacyjnych i Maratonu Pisania Projektów z udziałem pracowników urzędu. Terminy i miejsca znajdziesz na stronie urzędu www.bielany.waw.pl oraz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.

Kontakt do Koordynatora budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Bielany – Sylwia Lacek, e-mail: slacek@um.warszawa.pl, tel. (22) 443 47 62

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu budżetu partycypacyjnego znajdziesz w Regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1660/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2017 r. Jego treść znajdziesz na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany www.bielany.waw.pl w zakładce Budżet partycypacyjny.

W każdej dzielnicy funkcjonuje Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. Jego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu planowania i realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. Spotkania Zespołu są otwarte również dla osób, które nie są jego członkami. Możesz przyjść i posłuchać, o jakich kwestiach obecnie obradujemy, zadać pytania lub wyrazić swoją opinię. O terminach spotkań informujemy na naszej stronie.

Przydatne linki:

http://www.bielany.waw.pl/page/

Strona Urzędu Dzielnicy Bielany. Tu w zakładce budżet partycypacyjny znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat budżetu partycypacyjnego, w tym szczegółowych zasad organizacji procesu w naszej Dzielnicy.

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/

Oficjalna strona Urzędu Miasta, poświęcona tematyce budżetu partycypacyjnego.

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

Informator Ile kosztuje miasto. Znajdziecie tu przykładowe koszty różnych miejskich działań. Pamiętajcie, że są to ceny szacunkowe, a na ostateczny koszt może mieć wpływ wiele dodatkowych czynników.

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci

Mapa własności gruntu. Tu sprawdzisz do kogo należy teren, na którym chcesz zlokalizować projekt. Zastanawiając się nad projektem musisz mieć na uwadze nieruchomości objęte roszczeniami. Taka sytuacja spowoduje ograniczenie możliwości realizacji pomysłu. Jeżeli nie masz pewności, czy w ramach danej nieruchomości (gruntu, obiektu) nie toczy się żadne postępowanie możesz skontaktować się z Wydziałem Nieruchomości dla Dzielnicy Bielany, p. 238 (II piętro), naczelnik- Ewa Jabłońska, tel.: (+48) 22443 47 12, e-mail: ewjablonska@um.warszawa.pl

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na tej stronie znajdziesz informacje o przeznaczeniu terenów, liniach rozgraniczających ulice, drogach publicznych, strefach ochrony konserwatorskiej itp. W przypadku wątpliwości, bądź trudności z interpretacją zapisów MPZP zwróć się o pomoc do pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, p. 212 (II piętro),  naczelnik -  Aleksandra Urban, tel.: (+48) 022 443 46 75, e-mail: Bielany.architektura@um.warszawa.pl

Najczęściej zadawane pytania?

Skąd się biorą pieniądze na budżet partycypacyjny?

Środki finansowe przeznaczone na budżet partycypacyjny są częścią budżetu dzielnicy. Przed rozpoczęciem kolejnej edycji, Zarząd Dzielnicy przeznacza na budżet partycypacyjny określoną kwotę ze swojego budżetu (od 1 do 2% budżetu zaplanowanego na kolejny rok). Na Bielanach jest to po raz trzeci 7 527 000 zł, co stanowi najwyższą kwotę w Warszawie!

Gdzie mogę sprawdzić jakie pomysły zostały zgłoszone?

Wszystkie zgłoszone pomysły zamieszczone są na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Każdy można skomentować na forum internetowym lub przekazać uwagi bezpośrednio autorowi.

W jaki sposób zostaną wybrane pomysły do realizacji?

Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego przedsięwzięcia. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów w danej dzielnicy lub obszarze, zostaną rekomendowane do realizacji.

Kiedy poznamy wyniki?

Oddane głosy zostaną policzone tak szybko, jak to możliwe. Wyniki zostaną ogłoszone do 13 lipca 2017 r.  

 

 

Poprzednie edycje:

 

2015

2016

2017

2018

kwota przeznaczona na budżet partycypacyjny

 

1 548 410 zł

 

3 389 365 zł

 

7 527 000 zł

 

7 527 000 zł

 

liczba złożonych projektów

 

106

 

186

 

192

 

202

 

liczba projektów dopuszczonych do głosowania

 

46

 

137

 

135

 

144

 

liczba wybranych projektów

 

9

 

48

 

70

 

91

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia pomysłu  - LINK

ZGŁOSZENIE PROJEKTU PRZEZ INTERNET – LINK