Facebook Facebook Instagram Youtube

Miejskie nieruchomości na sprzedaż


Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pli w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Podleśnej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00528558/7, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/2 o powierzchni 1 598 m2 w obrębie 7-04-01.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 12:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia  przedmiotowego przetargu.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 171, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci