Facebook Facebook Instagram Youtube

Miejskie nieruchomości na sprzedaż


Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Pasterskiej, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00497509/2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/3 o powierzchni 970 m² w obrębie 7-10-01. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi wraz z odpłatnym ustanowieniem, za jednorazowym wynagrodzeniem, służebności gruntowej przejścia i przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/4 o powierzchni 86 m² w obrębie 7-10-01, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Pasterskiej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00533718/5, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przy ul. Pasterskiej (działka ew. nr 8/3 w obrębie 7-10-01).

Przetarg odbędzie się 3 marca 2021 r. o godz.10:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8, pok. nr 26 (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 169 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci