Facebook Facebook Instagram Youtube

Miejskie nieruchomości na sprzedaż


Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

że w dniu 24 lipca 2020 r. na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, zamieszczony został wykaz nr BM-WZ-8/2020 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Pasterskiej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00497509/2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/3 o powierzchni 970 m2 w obrębie 7-10-01.

Wykaz został również wywieszony na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy www.eto.um.warszawa.pl.

*****

Z aktualną ofertą przetargową nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w serwisie „Miejskie nieruchomości na sprzedaż”http://www.smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1...