Facebook Facebook Instagram Youtube

Portal informacyjny o referendum


PORTAL INFORMACYJNY O REFERENDUM WARSZAWSKIM

Zaproponowany niedawno projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wywołał szeroką dyskusję. Dyskutowano o zapisach ustawy oraz podkreślano konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych z samorządowcami i mieszkańcami Warszawy oraz gmin, których projekt ustawy dotyczy.

W związku z tym Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o organizacji referendum,
w którym to warszawiacy będą mogli zabrać głos odpowiadając na pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?". Na pytanie referendalne mieszkańcy będą mogli odpowiedzieć TAK lub NIE.

Urząd m.st. Warszawy uruchomił stronę internetową, na której znajdują się szczegółowe informacje o zapisach projektu ustawy oraz dotyczące referendum, które odbędzie się 26 marca 2017 r.: www.zdecydujmy.um.warszawa.pl