Facebook Facebook Instagram Youtube

Placówki pozaszkolne


Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty w Warszawie
 ul. Szegedyńska 9 A, 01-957 Warszawa
 tel.: (+48) 22 834 52 59, 22 835 37 24
Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany"
 ul. Cegłowska 39, 01-809 Warszawa
 tel.: (+48) 22 834 13 47
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak
 ul. H. Ch. Andersena 4 , 01-911 Warszawa
 tel.: (+48) 22 835 93 47