Facebook Facebook Instagram Youtube

Referendum gminne


http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/wojewoda-zdecydowa-warszawiacy-bez-prawa-g-osu

Szanowni Państwo, 6 lutego 2017 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę nr XLII/1056/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

Zgodnie z § 3 ww. uchwały referendum gminne odbędzie się w dniu 26 marca 2017 r.
(w godzinach 7.00 – 21.00).

Wobec powyższego rozpoczynamy nabór osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum.

Prosimy o przekazanie tej informacji członkom rodzin, przyjaciołom i znajomym.

Kandydaci do pracy w OKW muszą być pełnoletni, stale zamieszkiwać na obszarze m.st. Warszawy oraz być ujęci w stałym rejestrze wyborców m.st. Warszawy.

Wysokość diet:

  • przewodniczący OKW – 190 zł.,
  • z-ca przewodniczącego OKW – 165 zł.,
  • członek OKW – 150 zł.

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Organizacyjno-Prawny dla Dzielnicy Bielany, III piętro pok. 313.

           

Iwona Stolarczyk
Z-ca Urzędnika Wyborczego
w mieście stołecznym Warszawie
w Dzielnicy Bielany