Facebook Facebook Instagram

Znaki promocyjne


Na użycie poniższych znaków graficznych oraz ich modyfikacj:

należy uzyskać pisemną zgodę Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Kontakt:
Katarzyna Białczyk
ul. Żeromskiego 29, III piętro, pokój nr 318
Tel. 22 373 33 18
mail: kbialczyk@um.warszawa.pl