Facebook Facebook Instagram Youtube

Znaki promocyjne


Na użycie poniższych znaków graficznych oraz ich modyfikacj:

należy uzyskać pisemną zgodę Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Kontakt:
Paweł Hołubiec – Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej
ul. S. Żeromskiego 29, III piętro, pokój nr 318
Tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42318
mail: sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl