Facebook Facebook Instagram Youtube

Zespół ds. BP dla Dzielnicy Bielany


Skład Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2018


1. Przedstawiciele Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, w tym:

Ilona Popławska  Radny Klubu PO
Łukasz Świderski  Radny Klubu PiS
Anna Czarnecka Radna Niezrzeszona


2. Przedstawiciele Samorządu Mieszkańców, w tym:

Barbara Antoniewicz    przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Wólka – Węglowa
Anna Wodzicka   przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew
Zofia Sudra-Czerwińska   przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Piaski
Anna Jakubiec-Puka   przedstawiciel Samorządu Mieszkańców Stare Bielany


3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym:

Anna Mielecka przedstawiciel Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
Małgorzata Ładyńska przedstawiciel Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Piaski” Warszawa
Joanna Leszczyńska przedstawiciel Stowarzyszenia „Mamy Czas”
Mariusz Włodarczyk przedstawiciel Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego
Artur Rola-Wawrzecki przedstawiciel Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia Warszawa”


4. Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, w tym:

Zbigniew Zieliński
Maria Małgorzata Galant
Joanna Czapska
Joanna Cichosz
Danuta Leszczyńska    
Artur Makowski


5. Przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy 

 Tadeusz Pałka


6. Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy w tym:

Katarzyna Białczyk  Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany
Danuta Ćwik-Drzewiecka  Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Wojciech Krawczuk  Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
Edyta Gierczak  Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
Sylwia Lacek  Podinspektor w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany