Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


15 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyiikacyjncgo skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r, poz. 1554 zezm.), oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, zawiadamia się, że w dniu 1 czerwca 2020 r. do tutejszego organu wpłynęło odwołanie od decyzji Nr 41 /SPEC/2020 z dnia 8 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu
Pliki do pobrania: