Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Znamy laureatów pierwszej Bielańskiej Gali Kultury
23 kwietnia 2018

W piątek, 20 kwietnia podczas uroczystej Bielańskiej Gali Kultury poznaliśmy laureatów wyłonionych przez Kapitułę. Wyróżnieni zostali artyści działający na Bielanach oraz osoby i instytucje, których działalność wpływa na rozwój i jakość życia kulturalnego w dzielnicy. Uroczystość uświetnił koncert Krzysztofa Zalewskiego „Zalewski śpiewa Niemena”. Organizatorami wydarzenia byli Dzielnica Bielany m.st. Warszawy oraz Bielański Ośrodek Kultury.

Bielany to dzielnica przywiązująca wagę do rozwoju kultury. Może pochwalić się ciekawą historią i kilkoma znaczącymi zabytkami. Mieszka tu wielu artystów i miłośników kultury. Na terenie dzielnicy znajduje się doskonale zorganizowana sieć obiektów kulturalnych. Dwie prężnie działające instytucje kultury to: Bielański Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna im. St. Staszica z jej wieloma filiami. W ostatnich latach powołane zostały też dwa Miejsca Aktywności Lokalnej działające przy Bielańskim Ośrodku Kultury, których działalność skupia się wokół edukacji kulturalnej i integracji mieszkańców.

- Życie kulturalne na Bielanach kwitnie. Nie tylko dzięki naszym instytucjom, ale przede wszystkim dzięki lokalnej społeczności. Dlatego postanowiliśmy uhonorować pracę ludzi zaangażowanych w rozwój szeroko pojętej kultury. Doceniliśmy zarówno pomysłodawców nowatorskich projektów, jak i twórców od lat zakorzenionych w naszej dzielnicy oraz tych, bez których wsparcia nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu ważnych przedsięwzięć artystycznych mówi Tomasz Mencina Burmistrz Dzielnicy Bielany.

Wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy Bielany w dziedzinie promocji działań kulturalnych oraz upowszechniania kultury w Dzielnicy Bielany jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym osobom lub instytucjom (stowarzyszeniom, firmom, grupom nieformalnym), promującym działalność kulturalną i artystyczną bądź artystom związanym z Dzielnicą Bielany, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego oraz promocji Dzielnicy Bielany.  

Wyróżnienia zostały przyznane w ośmiu kategoriach. Zostałó również wręczone wyróżnienie specjalne za całokształt wieloletniej pracy twórczej.

- Jestem odpowiedzialna za pracę Wydziału Kultury i Promocji oraz sprawuję nadzór nad bielańskimi instytucjami  kultury. Bardzo ważne jest też dla mnie wspieranie bielańskich artystów oraz budowanie świadomej promocji dzielnicy. Dlatego niezmiernie cieszy mnie, że mogliśmy poprzez te nagrody uhonorować osoby wyjątkowe, twórcze i zaangażowane w rozwój kultury na Bielanach. Obrady Kapituły, której przewodniczyłam, były momentami burzliwe, a w niektórych przypadkach byliśmy niemal jednogłośni.  Jedno jest pewne – udało nam się wyłonić i nagrodzić bielańskie „perły kultury”. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom mówi Magdalena Lerczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany.

Autorem statuetki dla laureatów jest, nagrodzony za całokształt pracy artystycznej i rozwój kultury w naszej Dzielnicy, artysta Józef Wilkoń.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym m.in. posłowie Joanna Fabisiak i Rafał Trzaskowski, senator Barbara Borys-Damięcka, radni m.st. Warszawy: Piotr Mazurek  i Dariusz Figura, wielu radnych Dzielnicy Bielany, wiceburmistrzowie Dzielnicy Bielany: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski oraz Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki.

Po oficjalnej części uroczystości odbył się znakomity koncert Krzysztofa Zalewskiego „Zalewski śpiewa Niemena”. Wydarzenie poprowadziła Agata Passent.

LAUREACI BIELAŃSKIEJ GALI KULTURY

1. Kategoria: BIELAŃSKIE MIEJSCE KULTURY

Wyróżnienie otrzymała: Pracownia Rodziny Jarnuszkiewiczów – pierwsza Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna

Rodzinną historię artystyczną na Bielanach rozpoczął prof. Jerzy Jarnuszkiewicz – m.in. twórca rzeźby  „Małego Powstańca”, który od lat 60-tych tworzył w pracowni plastycznej w bloku przy ul. Magiera 30. Pracownię po ojcu przejął jego syn – reżyser i profesor sztuk plastycznych Marcin Jarnuszkiewicz. Obecnie przy Magiera pracuje ilustratorka Marcelina Jarnuszkiewicz wnuczka – Jerzego. Marcelina Jarnuszkiewicz jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rektora ASP.

Marcelina Jarnuszkiewicz, wraz ze swoim mężem, Piotrem Kornobisem, ocalili pracownię Jerzego Jarnuszkiewicza i prowadzą dziś w niej działalność artystyczną. Dorobek trzech pokoleń artystów z rodziny Jarnuszkiewiczów tworzących przy ul. Magiera, został doceniony i wyróżniony. Pracownia, jako pierwsza w dzielnicy Bielany, otrzymała niedawno tytuł Warszawskiej Historycznej Pracowni Artystycznej.

2. Kategoria: ANIMACJA KULTURY

Wyróżnienie otrzymał projekt: Bielańska Akademia Umiejętności

Laureaci w tej kategorii  to projekt, którego celem jest inspirowanie mieszkańców Bielan do aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Jego inicjatorami są aktor i animator kultury Sebastian Świerszcz oraz reżyserka Joanna Grabowiecka. Ideą projektu jest chęć przybliżenia bielańskiej społeczności wybitnych i ważnych osobowości ze świata kultury poprzez cykl inspirujących spotkań. Mieszkańcy Bielan mają też możliwość wzięcia czynnego udziału w interdyscyplinarnych warsztatach rozwojowych prowadzonych przez artystów i specjalistów z danej dziedziny.

3. Kategoria: EDUKACJA KULTURALNA

Wyróżnienie otrzymał projekt: Rozśpiewane Smyki w Świecie Muzyki

Laureat w tej kategorii to autorski program umuzykalniania i edukacji kulturalnej skierowany do najmłodszych mieszkańców Bielan. Realizowany od 2017 roku w Urzędzie Dzielnicy Bielany spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Pomysłodawczynią muzycznych poranków jest Kamila Lewicka, która razem z Marzeną Białobrzeską przygotowuje i prowadzi każde spotkanie.

4. Kategoria: KULTURALNA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Wyróżnienie otrzymała: Fundacja Przystanek Twórczość

Działania Fundacji sprawiają, że dzieci i dorośli na moment przystają w biegu, by cieszyć się twórczym działaniem. Animatorki starają się wyzwalać kreatywne myślenie, wspierać artystyczne pasje i bawić się sztuką. Rodzicom i nauczycielom proponują warsztaty rozwojowe, wspierające ich umiejętności i wiedzę psychologiczną pomocną w budowaniu relacji z dziećmi. Działają w duchu rodzicielstwa bliskości, pedagogiki zabawy i przygody. Fundacja właśnie obchodziła swoje 10 urodziny. Przez te 10 lat działalności zrealizowała liczne projekty kulturalne, edukacyjne i profilaktyczne – wiele z tych projektów powstawało na Bielanach. Fundacja otrzymała liczne nagrody m. in. I Nagrodę Warszawską za najlepszy projekt w kategorii organizacje pozarządowe przyznaną w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej za projekt Twórcze Dzieciaki.

Założycielki fundacji to siostry: Anna Olczyk - Grabowska i Monika Olczyk.

5. Kategoria: MECENAS KULTURY

Wyróżenienie otrzymała firma Veolia Energia Warszawa S.A. za wieloletnie wsparcie projektu Jazz w Podziemiach Kamedulskich.

6. Kategoria: BIELAŃSKI AUTOR

Wyróżnienie otrzymał: Jarosław Zieliński

Absolwent Wydziału Historycznego UW, historyk Warszawy, pisarz i publicysta. Rodowity warszawianin. Autor licznych publikacji. Za opracowanie Bielany, przewodnik historyczno-sentymentalny otrzymał drugi w karierze literackiej dylom honorowy Varsavianum Roku. W 2008 r. został wyróżniony przez Radę m.st. Warszawy odznaczeniem Zasłużony dla Warszawy.           

7. Kategoria:  AMBASADOR BIELAN

Wyróżenie otrzymał: ksiądz Wojciech Drozdowicz

Doceniony proboszcz najmniejszej warszawskiej parafii. - bł. E. Detkensa, założyciel Podziemia Kamedulskiego.  Pod koniec lat 80. rozpoczął współpracę z Telewizją Polską przy programach dla dzieci o tematyce religijnej. Był twórcą, scenarzystą i pierwszym prowadzącym programu telewizyjnego Ziarno, za który otrzymał nagrodę Wiktora.

W 2002 roku założył, piwnicę artystyczną Podziemie Kamedulskie, gdzie organizowane są: spektakle teatralne, koncerty i wystawy. Współpracuje z aktorką Ewą Błaszczyk w  fundacji Akogo? pomagającej dzieciom w śpiączce. Jest wielkim przyjacielem artystów i środowisk twórczych. Od lat nie tylko wspiera kulturę, ale również promuje, dzięki swojej działalności kulturalnej, Dzielnicę Bielany. To prawdziwy Ambasador Bielan i wielki lokalny patriota.

8. Kategoria: BIELAŃSKI CYKL

Wyróżnienie otrzymał: Jazz w Podziemiach Kamedulskich

Cykl koncertów istnieje nieprzerwanie od 2006 roku i jest jednym z najważniejszych stałych wydarzeń kulturalnych na Bielanach. Opiekę artystyczną sprawuje Artur Dutkiewicz – wybitny pianista jazzowy. Managerem i dobrym duchem całego przedsięwzięcia jest Hanna Dutkiewicz. 

9. Kategoria: NAGRODA SPECJALNA za całokształt wieloletniej pracy twórczej

Wyróżenienie otrzymał: artysta i przyjaciel Bielan Józef Wilkoń

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca plakatów i scenografii teatralnych. Zilustrował ponad 200 książek dla dzie cii dorosłych w kraju i za granicą oraz sam napisał teksty do kilkunastu książek dla dzieci. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień: m.in. Nagrodę Ministra Kultury za całokształt Twórczości,  został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymał Złote Berło Fundacji Kultury Polskiej.

W roku 2016 został uznany Człowiekiem Roku przez Magazyn Literacki. Dziś trudno wyobrazić sobie Bielany i teren Kościoła Pokamedulskiego bez słynnych rzeźb: Karuzeli i bożonarodzeniowej Szopki.

Galeria
Pozostałe aktualności