Facebook Facebook Instagram Youtube

Rada Seniorów Dzielnicy Bielany


Rada Seniorów

 

W dniu 07 września 2018 r.,  Rada Seniorów Dzielnicy Bielany - kadencja 2018 – 2021,  zebrała się na pierwszym roboczym spotkaniu, w czasie którego dokonano wyboru władz Rady.

SKŁAD  RADY  SENIORÓW  DZIELNICY  BIELANY  –   KADENCJA  2018 – 2021

 

Lp.

imię  i nazwisko

funkcja

1.

Jadwiga BORKOWSKA

Członek Rady

2.

Grażyna LEWIŃSKA

Zastępca Przewodniczącego

3.

Ewa MAŃKOWSKA

Członek Rady

4.

Zygmunt MORAWSKI

Zastępca Przewodniczącego

5.

Romana NAWARA

Członek Rady

6.

Alina  RYBICKA

Członek Rady

7.

Ewa SZEMIŃSKA-MORSAKOWSKA

Członek Rady

8.

Jolanta WÓJCIKIEWICZ

Członek Rady

9.

Bożena ŻEBROWSKA

Członek Rady

10.

Irena Komorek

Członek Rady

11.

Andrzej Strejlau

Rzecznik prasowy Rady

12.

Krystyna Żebrowska

Przewodnicząca Rady

 

Przedstawicielką Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, do Warszawskiej Rady Seniorów, wybrana została p. Renata Teresa Banasiak