Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców WÓLKA WĘGLOWA-PLACÓWKA


Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95

Samorząd Mieszkańców WÓLKA WĘGLOWA-PLACÓWKA

 1. Artur Twarowski – Przewodniczący Rady Samorządu
 2. Agnieszka Płuciennik - Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu
 3. Agnieszka Baranowska – Morek
 4. Paulina Chodkowska
 5. Danuta Gołębiewska
 6. Jolanta Kruś
 7. Igor Kuczyński
 8. Elżbieta Kujko
 9. Andrzej Przygoda;
 10. Jadwiga Święconek
 11. Marcin Tulej.
 1. Barbara Antoniewicz – Przewodnicząca Zarządu Samorządu
 2. Małgorzata Pisarzewska  - Przewodnicząca Zarządu Samorządu
 3. Tomasz Stańczyk – Członek Zarządu Samorządu
 4. Nina Kajak– Członek Zarządu Samorządu

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: granicą administracyjną Gminy Łomianki, granicą administracyjną Gminy Izabelin, osią ul. Energetycznej, przedłużeniem ul. Energetycznej do ul. K. Wóycickiego, ul. Wólczyńską, granicą Huty Arcelor Mittal Warszawa, granicą rezerwatu Dęby Młocińskie, ul. Anny Jagiellonki, ul. K. Wóycickiego, osią drogi leśnej (dawną ul. Dankowicką)

Tablica informacyjna: przy tablicy Urzędu Dzielnicy Bielany przy ulicy Palisadowej, za Zakładem „Norblin” po prawej stronie przystanku autobusowego jadącego z miasta.

Data ostatnich wyborów – 28 marca 2017 r. –  frekwencja wyniosła – 3,2%