Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców WRZECIONO


Samorząd Mieszkańców WRZECIONO

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95


Wiceprzewodniczący:
Roman Mews
e-mail: roman.mews@wp.pl

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: J. Kasprowicza, Przy Agorze, Marymoncką, T. Nocznickiego.

Tablica informacyjna: róg ul. Przy Agorze i Wrzeciono. 

Data ostatnich wyborów – 20 września 2005 r. –  frekwencja wyniosła – 0,34%