Facebook Facebook Instagram Youtube

Darmowa pomoc prawna


Na terenie Dzielnicy Bielany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej działa
w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00
pokój nr 183, piętro I
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42183

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszczone są na stronach internetowych: