Facebook Facebook Instagram Youtube

Jak pomagamy


W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są bezpłatne porady specjalistów:
 • psychologa
 • terapeuty uzależnień
 • prawników

Psycholog udziela porad, konsultacji oraz wsparcia osobom dorosłym w zakresie:
 • problemów osobistych
 • problemów rodzinnych
 • problemów małżeńskich
 • problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie (dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc lub jej świadków)
 • sytuacji kryzysowych (utrata pracy, choroba, śmierć bliskiej osoby, nagła zmiana życiowa)

Terapeuta uzależnień udziela porad, konsultacji oraz wsparcia w zakresie:
 • nadużywania alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków)
 • problemów osobistych i rodzinnych spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez bliską osobę
 • problemów związanych z uzależnieniem komputera/Internetu, hazardu
 • problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie (dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc lub jej świadków)

Prawnicy udzielają porad w zakresie:
 • prawa rodzinnego
 • prawa opiekuńczego
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • innych problemów prawnych wynikających z sytuacji rodzinnej spowodowanej występowaniem problemu uzależnienia/nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prawnicy nie udzielają pomocy prawnej w zakresie:
 • prawa administracyjnego
 • prawa spadkowego
 • działalności gospodarczej
 • ZUS
 • prawa podatkowego
 • prawa konsumenckiego