Facebook Facebook Instagram Youtube

Komu pomagamy


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

  • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających
  • członków rodzin osób uzależnionych
  • doświadczających przemocy
  • stosujących przemoc
  • będących w trudnej sytuacji życiowej (kryzysy życiowe i rodzinne)