Facebook Facebook Instagram Youtube

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny


Zdjęcie przedstawiające dłonie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29, 01- 882 Warszawa (wejście od ul. Jarzębskiego)
tel.: (+48) 22 325 44 11
e-mail: bielany.pik@um.warszawa.pl


Jeżeli:

  • Jesteś w trudnej sytuacji życiowej
  • Ty lub ktoś bliski nadużywa alkoholu
  • Obawiasz się, że Ty lub ktoś bliski może być uzależniony od alkoholu, narkotyków, leków lub komputera/internetu, hazardu
  • Doświadczasz przemocy od bliskiej osoby
  • Jesteś świadkiem jak ktoś z twojego otoczenia doświadcza przemocy w rodzinie
  • Masz problem z własną złością i agresją wobec najbliższych
  • Stosujesz przemoc wobec bliskich osób


Przyjdź do nas wiemy jak Ci pomóc.
Wszystkie konsultacje i porady specjalistów udzielane są bezpłatnie.