Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców Domków Rodzinnych STARE BIELANY


Samorząd Mieszkańców Domków Rodzinnych  „Stare Bielany”

Okręg I

1. Nel Berezowska-Lewicka - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
2. Jerzy Supel - Członek Zarządu

Okręg II

1. Maria Gromadowska
2. Katarzyna Jaruzelska-Kastory
3. Dorota Matałowska - Przewodnicząca Zarządu
4. Jarosław Zieliński

Okręg III

1. Justyna Jasionowska - Sekretarz
2. Grażyna Lewińska
3. Ewa Rozwadowska - Zastępca Przewodniczącego Rady

Okręg IV

1. Mikołaj Ciszewski
2. Joanna Lohn-Zając - Członek Zarządu
3. Elżbieta Łapińska
4. Marzena Nosek
5. Michał Piechotka - Przewodniczący Rady

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: wschodnią stroną ulic Grębałowskiej, Lipińskiej i G. Daniłowskiego do ul. S. Żeromskiego; zachodnią stroną ulicy G. Daniłowskiego po południowej stronie ul. S. Żeromskiego; południową stroną ulicy L. Rydla; wschodnią stroną ul. St. Przybyszewskiego; ul. Twardowską; północną strona ulicy Cegłowskiej na odcinku od Szpitala Bielańskiego do Straży Pożarnej; a także budynkami położonymi przy ul. J. Kasprowicza od nr 87 do nr 103 (z wyłączeniem posesji budynków wielomieszkaniowych oraz przyległych do nich fragmentów ulic).

Tablica informacyjna:/ Plac Konfederacji  /róg ul. Płatniczej, ul. Efraima Schroegera - przy sklepach/
 

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95
Strona:  www.starebielany.waw.pl

Data ostatnich wyborów – 25 kwietnia 2018 r. – uprawnionych do głosowania - 5%