Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców RUDA


Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95

Samorząd Mieszkańców RUDA
Ewa Turek - przewodnicząca Zarządu
Jadwiga Pyszyńska - zastępca Przewodniczącego Zarządu
Andrzej Horch - członek Zarządu

Dariusz Zbroszczyk - przewodniczący Rady
Jakub Horoch - zastępca przewodniczącego Rady

Członkowie:
Marta Godzisz-Gnoza
Bogdan Matraszek
Hanna Piątek
Artur Rola-Wawrzecki
Marek Szafran
Kamila Trzeciak
Izabela Wróblewska
Andrzej Trojan


Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: Klaudyny, Rajszewską, granicą lasu Bielańskiego, ul. Gwiaździstą, linią przedłużenia kierunku ul. Gwiaździstej do Wisły, brzegiem Wisły, Trasą Armii Krajowej, ul. A. Mickiewicza.

Tablica informacyjna: obok tablicy Urzędu Dzielnicy Bielany (przy ogrodzeniu studni oligoceńskiej).
Data ostatnich wyborów – 28 marca 2017 r. – frekwencja wyniosła – 3,2%