Facebook Facebook Instagram Youtube

"Historyczne miejsce z nowoczesnym księdzem" - Bartek Frymus


W 1639 r. król Władysław IV ufundował budowę drewnianych eremitoriów i kaplic. Powstał wtedy klasztor kamedułów, których uroczyste wprowadzenie na Bielany z udziałem króla nastąpiło w roku 1643. Budowa pierwszych murowanych eremitoriów nastąpiła w 1647 r.

W roku 1669 Jan Kazimierz spędza na Bielanach ostatnią Wielkanoc przed wyjazdem do Francji, a 19 czerwca tego samego roku następuje poświęcenie fundamentów kościoła w dniu elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Kościół zostaje poświęcony w 1758 r. Osiem lat później, z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego odbywa się festyn w dniu Zielonych Świąt, a w 1811 r. festyn dla uczczenia narodzin syna Napoleona.

Rok 1826 nie jest rokiem szczęśliwym dla kamedułów. Burza wyrządza ogromne szkody w klasztorze i kościele. Po dwóch latach Franciszek Tournaille podejmuje się restauracji kościoła. Trzech ostatnich kamedułów zostaje wywiezionych do Nowego Miasta w roku 1904. Na terenie klasztoru zamieszkują inwalidzi wojenni. Rok później zostaje utworzona bielańska parafia, której proboszczem zostaje ks. Michał Pogorzelski. Kolejne lata to dalszy ciąg odbudowy kościoła. W 1915 r. zostaje zlikwidowany obóz wojskowy, a obiekt zostaje przekazany księżom marianom.

W latach 1925 – 1926 ks. Józef Jarzębski w eremitorium królewskim i skarbcu urządza muzeum zbiorów pokamedulskich.

Archidiecezjalne Liceum Męskie im. bł. ks. Romana Archutowskiego powstaje w 1998 r., a rok później – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz utworzona zostaje przy kościele parafia pw. bł. Edwarda Detkensa, której proboszczem zostaje ks. Wojciech Drozdowicz.

Archidiecezjalne Gimnazjum Męskie zostaje utworzone w 2000 r. Współczesny zapis wydarzeń tego niezwykłego miejsca zaczął się z chwilą objęcia funkcji proboszcza przez ks. Wojciecha Drozdowicza, który wkładając dużo serca i pracy stworzył miejsce kiedyś. Śmiało można stwierdzić, iż ks. Drozdowicz jest księdzem nowoczesnym, wykorzystuje wszystkie dane nam możliwości w XXI w. Łączy tradycję z nowoczesnością. Był twórcą i prowadził telewizyjny program „Ziarno”, a niedawno był gościem w Akademii Sztuk Przepięknych działającej w ramach XII Przystanku Woodstock.

W 2002 r. odbyła się inauguracja działalności Podziemia Kamedulskiego. Od tego czasu podziemie stało się centrum życia kulturalnego nie tylko na Bielanach, ale i w całej Warszawie. Wystąpiło w nim wielu artystów ze swoimi recitalami, wystawami oraz przedstawieniami teatralnymi. Wnętrza podziemi gościły m.in. Michała Bajora, Marka Grechutę, Krzysztofa Kolbergera, Mieczysława Szcześniaka, Agnieszkę Holland oraz zespoły: Pod Budą i Stare Dobre Małżeństwo.

22 listopada 2004 r. odbył się koncert „Kofta, Kreczmar, Janczarski”, podczas którego wystąpiło wiele gwiazd, Adam Ferency, Krzysztof Kowalewski oraz Katarzyna Groniec. Z bielańską parafią na stałe związany jest znany rzeźbiarz – Józef Wilkoń, który wykonał dla kościoła znaną już wszędzie szopkę, otworzoną w grudniu 2004 r.

W podziemiu kamedulskim swój początek miała fundacja „Akogo?” Ewy Błaszczyk, której ks. Wojtek jest współzałożycielem. Celem fundacji jest wybudowanie w Polsce pierwszej kliniki – wzorca przy rehabilitacji Neurochirurgicznej w Centrum Zdrowia Dziecka.

W każdą niedzielę na mszę o godzinie jedenastej z całego miasta przyjeżdżają całe rodziny i znani artyści. Po mszy, każdy kto chce może zejść do podziemi kamedulskich i napić się kawy, czy herbaty oraz zjeść coś smacznego. Co roku organizowany jest też odpust, który nawiązuje do dawnej tradycji.

Opracował Bartek Frymus na podstawie „Zeszytów Bielańskich – Kamedulskie Bielany”, autorstwa ks. Michała Janochy
Tekst opublikowany w Miesięczniku "Nasze Bielany"

Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Nr 2 (94) Rok IX – Luty 2007