Facebook Facebook Instagram Youtube

Bielany w skrócie


Bielany – najładniejszą dzielnicą WarszawyDzielnica Bielany to najładniejsza, bogata w zieleń dzielnica Warszawy (28% powierzchni to tereny zielone). Łączy w sobie cechy aglomeracji wielkomiejskiej i obszary nienaruszonej przyrody.
Bielany zajmują powierzchnię ponad 32,33 km2 (6,3% powierzchni miasta stołecznego Warszawy) i położone są w północno-zachodniej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły i wysoczyźnie polodowcowej.

Ludność na Bielanach: 126 142 mieszkańców w tym 69 156 kobiet, 59 319 mężczyzn. Stale zamieszkujących osób jest 123 466, czasowo 2676 osób (dane z 30 stycznia 2019 r.). Pod względem liczby mieszkańców jest to trzecia co do wielkości dzielnica warszawska. Mieszkańcy dzielnicy są społecznością stosunkowo młodą – 14,94 % mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, a 68,93 % jest w wieku produkcyjnym. W Wieku poprodukcyjnym (według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) jest - 16,13% społeczeństwa.

Znaczną część obszaru dzielnicy stanowią tereny zieleni, które obejmują obszar 1.825 ha. Do największych obszarów leśnych należy zaliczyć Las Bielański, który obejmuje powierzchnię 130,07 ha i jest rezerwatem krajobrazowym otwartym dla ruchu turystycznego.

Znaczną powierzchnię zajmuje również zalesiony 40-letnimi drzewami Las Młociński – 138,83 ha, Park Młociński – 103,13 ha, a także Las Bemowo, który zajmuje powierzchnię 62,28 ha. Mniejszą powierzchnię – 2,23 ha obejmuje malowniczy Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Olszyna”. Niewątpliwym walorem przyrodniczym w obrębie całej Warszawy jest Skarpa Warszawska. Wyjątkowe walory krajobrazowe i rekreacyjne posiadają również: Las Lindego i przepływający przez niego Potok Bielański, Park Kępa Potocka, Park Stawy Kellera czy Stawy Brustmana.

Mapa przedstawiająca położenie Bielan na konturowej mapie Warszawy

Ze względu na taką ilość terenów leśnych nasza dzielnica często określana jest jako „zielone płuca” Warszawy. Dzięki temu mieszkańcy oraz goście odwiedzający Bielany mogą aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury, a dogodne warunki przyrodniczo-krajobrazowe umożliwiają także uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.

Od 25 października 2008 r. mieszkańcy Bielan mogą jeszcze lepiej dotrzeć do centrum Warszawy, dzięki uruchomieniu bielańskiego odcinka metra. Na naszym terenie zlokalizowane są 4 stacje metra.

Ze względu na taką ilość terenów leśnych nasza dzielnica często określana jest jako „zielone płuca” Warszawy. Dzięki temu mieszkańcy oraz goście odwiedzający Bielany mogą aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury, a dogodne warunki przyrodniczo-krajobrazowe umożliwiają także uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.

Od 25 października 2008 r. mieszkańcy Bielan mogą jeszcze lepiej dotrzeć do centrum Warszawy, dzięki uruchomieniu bielańskiego odcinka metra. Na naszym terenie zlokalizowane są 4 stacje metra.

Na terenie dzielnicy znajduje się doskonale zorganizowana sieć obiektów oświatowo-kulturalnych. Małe dzieci mają do wyboru 38 przedszkoli, 20 szkół podstawowych. Z kolei młodzież ma do dyspozycji 24 szkół ponadgimnazjalnych, 2 domy kultury i Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej. W 2010 r. powstało najnowocześniejsze i największe w Warszawie centrum multimedialne Mediateka Start-Meta.

Na Bielanach swoje siedziby mają znane uczelnie wyższe: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego – największa sportowa uczelnia w kraju, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Od wielu lat Bielany znajdują się w czołówce dzielnic Warszawy pod względem wykonania budżetu inwestycyjnego. Poziom wykonania budżetu na inwestycje, w ostatnich latach, oscyluje w granicach 90%. Główny zakres inwestycji to: budowa i remonty dróg, kapitalne remonty placówek oświatowych, budowa boisk szkolnych, obiektów sportowych.Piękny krajobraz terenów zielonych, potencjał gospodarczy i naukowy, dobra sieć komunikacyjna zapewniająca szybkie połączenie z sąsiednimi dzielnicami oraz z centrum Warszawy, wysokie kwalifikacje lokalnej społeczności, a także ciągły rozwój infrastruktury komunalnej, czynią dzielnicę Bielany atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych mieszkańców i stają się poważnym partnerem do współpracy dla krajowych i zagranicznych inwestorów.
 

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Grzegorz Pietruczuk