Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców PIASKI


Samorząd Mieszkańców PIASKI

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95

Osoby wchodzące w skład Rady Samorządu:   
1.    Joanna Zielińska  - przewodnicząca Rady Samorządu
2.    Zofia Sudra – Czerwińska - zastępca przewodniczącej Rady Samorządu
3.    Irmina Frątczak
4.    Anna Krawczyk
5.    Małgorzata Kurek
6.    Maria Mossakowska
7.    Kazimierz Muczyński
8.    Alina Rybicka
9.    Teresa Smuga
10.  Jerzy Tuszyński
   

Osoby wchodzące w skład Zarządu Samorządu:
1.    Monika Szadkowska - przewodnicząca Zarządu Rady Samorządu
2.    Iwona Juhre - zastępca przewodniczącej Zarządy Rady Samorządu
3.    Joanna Bϋttner
4.    Marian Grabski 

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: Galla Anonima, W. Broniewskiego, Trasą AK, Powązkowską, gen. K.S. Rudnickiego, J. Kochanowskiego.

Tablica informacyjna: ul.Broniewskiego 71 (przy Administracji Osiedla Piaski).

Data ostatnich wyborów – 10 czerwca 2015 r. –  frekwencja wyniosła – 0,40%