Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców OLSZYNA


Samorząd Mieszkańców OLSZYNA

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95

Osoby wchodzące w skład Rady Samorządu:
 1. Krystyna Rasińska–Wiącek – przewodnicząca Rady Samorządu
 2. Robert Banasiuk – wiceprzewodniczący Rady Samorządu
 3. Przemysław Popek – sekretarz Rady Samorządu
 4. Bartłomiej Karcz
 5. Szczepan Kutrowski
 6. Edmund Muszyński
 7. Piotr Walas
 8. Kamil Walas

Osoby wchodzące w skład Zarządu Samorządu:
1. Adam Wiącek – przewodniczący Zarządu
2. Paweł Wołkow – wiceprzewodniczący Zarządu

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: W. Broniewskiego, W.Reymonta, S. Żeromskiego (z wyłączeniem odcinka od S. Przybyszewskiego, L. Rydla do G. Daniłowskiego), Marymoncką - przy zbiegu S.Żeromskiego, Aleją Armii Krajowej.

Tablica informacyjna: przy siedzibie Administracji Budynków Komunalnych przy ul.Perzyńskiego 12.

Ogłoszenia o spotkaniach Rady są umieszczane również na tablicy ogłoszeń Biblioteki Publicznej przy ul.Duracza 19 i na nowo otwartej stronie internetowej  -  http://www.osiedleolszyna.eeu.pl/

Data ostatnich wyborów – 30 stycznia 2014 r. – frekwencja  wyniosła – 0,19%