Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców MŁOCIN


Samorząd Mieszkańców MŁOCIN

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95
e-mail: samorzad.mlociny@wp.pl

FACEBOOK

Tomasz Gumowski - Przewodniczący Rady Samorządu
Jacek Jeżewski - Wiceprzewodniczący Rady Samorządu

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW MŁOCIN:

 1. Joanna Pietrewicz - Przewodnicząca Zarządu Samorządu
 2. Agnieszka Gola - Wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu
 3. Wiesław Działowy - członek Zarządu Samorządu
 4. Wiktor Kurcewicz - członek Zarządu Samorządu
 5. Joanna Stęporowska - członek Zarządu Samorządu

CZŁONKOWIE RADY SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW MŁOCIN:

 1. Joanna Glinka - członek Rady Samorządu Mieszkańców
 2. Joanna Grocka - Leśniak - członek Rady Samorządu Mieszkańców
 3. Dagmara Gumowska - członek Rady Samorządu Mieszkańców
 4. Paulina Jędraszewska - członek Rady Samorządu Mieszkańców
 5. Mira Kantor - Pikus - członek Rady Samorządu Mieszkańców
 6. Dariusz Kwiecień - członek Rady Samorządu Mieszkańców
 7. Kazimierz Miszczak - członek Rady Samorządu Mieszkańców
 8. Mieczysław Skoczylas - członek Rady Samorządu Mieszkańców


Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: brzegiem Wisły, ul. Prozy, ul. Zgrupowania AK Kampinos, ul. Książąt Mazowieckich, ul. Improwizacji, granicą Huty Arcelor Mittal Warszawa, ul. Anny Jagiellonki, osią drogi leśnej (dawną ul. Dankowicką), granicą administracyjną Dzielnicy Bielany z Gminą Łomianki, ul. Pułkową, ul. Dziwożony do Wisły.

Tablica informacyjna:
- przy ulicy Dzierżoniowskiej róg ulicy Trylogii,
- przy ulicy Muzealnej róg ul. Pułkowej.

Termin ostatnich wyborów -  28 września 2016 r. , frekwencja wynosiła 8,65 % uprawnionych do głosowania.