Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców MARYMONT STARY


Samorząd Mieszkańców MARYMONT STARY

Przewodnicząca:
Hanna Kalicka - Korpus

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: ( +48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: Klaudyny, Armii Krajowej, Marymoncką, Zabłocińską po stronie zabudowy jednorodzinnej, Kolektorską, W.Smoleńskiego, J. Parandowskiego, Podleśną, Klaudyny - po stronie numerów nieparzystych.

Tablica informacyjna:

  • Rudzka 12/14 (przy budynku ZUS)
  • ul.Kiwerska (na wysokości ul.Łomiańskiej)

Data ostatnich wyborów – 13 maja 2000 r. –  frekwencja wyniosła – 4,24%