Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców MARYMONT


Przewodniczący:
Rafał Kopko

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: Marymoncką, Podleśną, J. Parandowskiego, W. Smoleńskiego, Kolektorską, Zabłocińską.

Tablica informacyjna: ul.Zabłocińska (przy Banku PKO BP).

Data ostatnich wyborów – 10 listopada 2001 r. –  frekwencja wyniosła – 11%