Facebook Facebook Instagram Youtube

Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego


 

Logo

Społeczna Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego

ul. J. Conrada 6
Warszawa
tel. 881-009-826, 600-015-902

sekretariat@szkolamuzyczna.warszawa.pl
www.szkolamuzyczna.warszawa.pl

Jeżeli szukają Państwo miejsca, gdzie dziecko rozwijać będzie swoje muzyczne zdolności w najbardziej naturalny dla niego sposób – metodą zabawy, w atmosferze akceptacji i szacunku dla jego umiejętności i predyspozycji – zapraszamy do naszej szkoły!

Co nas wyróżnia?

  • dbamy o indywidualny rozwój każdego dziecka,
  • prowadząc zajęcia z improwizacji od najmłodszych lat, wychodzimy naprzeciw nowoczesnej i kreatywnej edukacji,
  • nauka odbywa się w małych grupach pod okiem profesjonalnych pedagogów – muzyków,
  • wyróżnia nas atmosfera akceptacji, zrozumienia i wzajemnego szacunku,
  • płacąc niewiele, otrzymujecie Państwo kompleksową edukację muzyczną Waszych dzieci.


Społeczna Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego powstała w 1991 roku. Powołana została do życia decyzjami Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. Utworzono ją z inicjatywy rodziców, którzy chcieli, aby ich dzieci miały możliwość rozwijania swoich zdolności oraz właściwego kształtowania muzycznych zamiłowań. Zainteresowanie środowiska, zdolni uczniowie i bardzo dobra kadra pedagogiczna były inspiracją do podjęcia starań o zgodę na otwarcie szkoły. Szkoła została powołana przy Społecznym Towarzystwie Oświatowym, organizacji mającej na celu tworzenie nowych, alternatywnych form polskiej oświaty.

Prawa szkoły publicznej otrzymała decyzją Ministra Kultury i Sztuki 26 października 1994 roku. W marcu 1995 roku nadano szkole imię Witolda Lutosławskiego. Dzięki udziałowi uczniów w przesłuchaniach warszawskich i ogólnopolskich szkoła zaistniała w środowisku szkół muzycznych i do dziś zajmuje wśród nich istotne miejsce.

Od czerwca 2013 roku organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Przestrzeń dla Muzyki.

Logo

Szkoła podejmuje wiele inicjatyw kulturalnych, współpracuje z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, jest bardzo aktywna koncertowo i daje wiele możliwości prezentowania się szerszej publiczności.

Zaangażowanie szkoły w pogłębianie uczniowskich pasji zostało docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przyznało jej tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach średnich.

Zapraszamy:
Dzieci 3 - 4 letnie – Małe Nutki, grupa młodsza
Dzieci 5 - 6 letnie – Małe Nutki, grupa starsza
Dzieci 6 – 8 lat – cykl 6 - letni
Dzieci 9 - 16 lat – cykl 4 - letni

Dołącz do nas! Zapraszamy do wspaniałej przygody z muzyką!