Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców BRZEZINY


Samorząd Mieszkańców BRZEZINY
Przewodniczący: Jarosław Chłopicki

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax: (+48) 22 325 44 95


Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: Przy Agorze, Marymoncką, Lindego, J. Kasprowicza.

Tablica informacyjna: ul.Wrzeciono 2.

Data ostatnich wyborów – 10 czerwca 1999 r. –  frekwencja wyniosła – 0,37%

Mapa - Brzeziny