Facebook Facebook Instagram Youtube

Przegląd wydarzeń


Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXXV
data: 14 września 2017
plik z porządkiem obrad: iii_xxxv_porz_2.pdf