Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Remont tarasów na dachu oraz pomieszczeń wewnętrznych w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a w Warszawie
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.45.2020.EPI
Tryb:przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:510160,01 PLN netto
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-07-01
Termin składania ofert:2020-07-16 godz. 09:00
Pliki:
Zobacz pozostałe