Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Remont schodów przy wejściu do budynku Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy bez wejścia głównego i do USC
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.46.2020.MMA
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:243 902,44 zł. netto
Telefon:22/443 47 00
Fax:22/325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-29
Termin składania ofert:2020-07-21 godz. 09:00
Pliki:
Zobacz pozostałe