Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana w Warszawie
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.47.2020.EPI
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:1587886,17 PLN netto
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-26
Termin składania ofert:2020-07-20 godz. 09:00
Pliki:
Zobacz pozostałe