Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, chodników, zatok parkingowych oraz stanowisk handlowych.
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.38.2020.EPI
Tryb:przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):powyżej 214 000 euro
Wartość:4299898,83
Telefon:22/443 47 00
Fax:22/325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-25
Pliki:
Zobacz pozostałe