Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Przeprowadzenie oceny jakości zapachowej powietrza na obszarach przyległych do zakładów: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie, BYŚ Wojciech Byśkiniewicz oraz ArcelorMittal Warszawa
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.44.2020.MGA
Tryb:Licytacja elektroniczna
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Postepowanie poniżej 214.000 euro
Wartość:81 300,81 zł netto
Telefon:(0-22) 4434817
Fax:22 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-19
Termin składania ofert:2020-07-02 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe