Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego przy ul. Kochanowskiego 8 w Warszawie, wykonanej w ramach realizacji projektu BO „Modernizacja placu zabaw przy SP nr 293 im. J. Kochanowskiego”
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.40.2020.MMA
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:431 080,97 zł. netto
Telefon:22/443 47 00
Fax:22/325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-12
Termin składania ofert:2020-07-03 godz. 09:00
Pliki:
Zobacz pozostałe